LES 1000 PIPES es compromet a protegir la vostra privadesa i desenvolupar la tecnologia que us proporcioni l’experiència més segura a la plana web. Aquesta declaració de privadesa és vàlida per a la plana web www.les1000pipes.com i regula la recollida i l’ús de dades.

Acceptant les polítiques de privacitat, consentiu a les pràctiques descrites en aquesta declaració.

Qui és el responsable de les dades?

L'informem que qualsevol dada personal que vostè faciliti a través d'aquest lloc web serà tractat per LES 1000 PIPES en qualitat de responsable del tractament. LES 1000 PIPES és el titular d'aquest lloc web, societat domiciliada a Avda. Meritxell. 108 AD500 Andorra la Vella, d'ara endavant "LES 1000 PIPES ".

Quines dades recollim?

En compliment del que requereix la Llei 29/2021, de 28 d’octubre, qualificada de Protecció de Dades Personals (en endavant, "LQDP"), i amb els reglaments que la desenvolupen, s'informa els usuaris d'aquest lloc web que:

La visita a aquest lloc web no implica que l’Usuari faciliti dades personals. Les dades que en el seu cas siguin facilitats pels Usuaris podran ser tractats per LES 1000 PIPES com a responsable del tractament.

Quan per recaptar aquestes dades de caràcter personal s’utilitzin formularis, la identificació de l’Usuari s’entendrà que és correcta, ja que és el propi Usuari el que, voluntàriament, introdueix les seves dades en els formularis disponibles en el nostre lloc web.

A part de les dades facilitades per l’Usuari, LES 1000 PIPES recopilarà dades de connexió i de navegació mitjançant cookies o altres eines.

Recollim cookies?

Política de Cookies

Amb quina finalitat tractem les vostres dades?

LES 1000 PIPES podrà tractar les seves dades personals per a les finalitats descrites a continuació sempre que vostè en consenteixi part o la totalitat:

1. Per atendre les sol·licituds o peticions que realitzis a través del canal de contacte.

Només tractem les dades personals que siguin estrictament necessaris per a gestionar o resoldre la seva sol·licitud o petició.

2. Gestionar comandes realitzades des de la nostra botiga en línia

3. Anàlisi d’usabilitat i de qualitat per a la millora de navegació

Si accedeix al nostre lloc web, li informem de què tractarem les seves dades de navegació per a fins analítics i estadístics, és a dir, per a entendre la forma en la quals els usuaris interactuen amb el nostre lloc web, i així ser capaces d’introduir millores.

Quant de temps es conservaran les meves dades?

LES 1000 PIPES conservarà les seves dades personals el temps necessari per a les finalitats descrites més amunt.

A qui passarem les vostres dades?

Per norma general, les vostres dades no es passaran a tercers si no comptem amb el vostre consentiment exprés per a fer-ho. Per aconseguir les finalitats anteriorment esmentades, i només quan així sigui necessari, les seves dades personals es poden transmetre a:

a) Encarregats de tractament de LES 1000 PIPES que hagin de processar les seves dades personals en relació amb la finalitat que es tracti, el que realitzaran segons les instruccions d'aquesta entitat i de conformitat amb la seva política de privadesa i qualsevol mesura de seguretat i de confidencialitat apropiada que estableixi LES 1000 PIPES.

b) Administracions públiques competents, en els casos que preveu la Llei i per a les finalitats que s’hi defineixin.

De quins drets disposeu?

En compliment de la LQPD i els seus reglaments de desenvolupament, LES 1000 PIPES l’informa que disposa dels drets d'accés, rectificació, supressió, limitació de tractament, portabilitat i oposició de les seves dades personals, reconeguts en l'esmentada normativa. Per tal d’exercir-los vostè haurà d'enviar una comunicació escrita i signada a l'adreça de correu electrònic orders.les1000pipes@gmail.com emplenar el formulari contingut a https://www.les1000pipes.com/es/contactenos, on haurà d'adjuntar una còpia del seu passaport o un altre document nacional d'identitat per tal que LES 1000 PIPES   pugui comprovar la vostra identitat (les dades aquí adjuntades només es tractaran per la finalitat exclusiva de tramitar els vostres exercicis de drets i s’eliminaran immediatament un cop complerta aquesta finalitat

Davant de qualsevol vulneració dels seus drets, especialment quan vostè no hagi obtingut satisfacció en el seu exercici, pot presentar una reclamació davant l’Agència Andorrana de Protecció de Dades (APDA). També pot obtenir més informació sobre els drets que l'assisteixen dirigint-se a aquests organismes.

Puc retirar el meu consentiment?

El consentiment donat per a alguna finalitat específica, pot ser retirat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la retirada. En aquests supòsits LES 1000 PIPES deixarà de tractar les dades personals o, si s'escau, deixarà de fer-ho per a aquesta finalitat en concret, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Amb quines mesures de seguretat protegirem les vostres dades?

LES 1000 PIPES li garanteix que el tractament que portarà a terme de les seves dades personals està sotmès al més estricte deure de confidencialitat, i que s'han establert les mesures necessàries, tant tècniques com organitzatives, per a garantir la seguretat de les seves dades personals i evitar-ne l’alteració, mal ús, pèrdua, robatori i tractament i/o accés no autoritzat.

Possibles canvis en la política de privadesa?

Aquesta política de privadesa és subjecta a eventuals canvis d'acord amb la legislació aplicable en cada moment. En tot cas, qualsevol modificació d'aquesta Política de Privadesa li serà degudament notificada perquè vostè quedi informat dels canvis produïts i pugui atorgar el seu consentiment exprés a aquests canvis.

 

 

 

 

SALES LIMITATION
Sale of tobacco only to people over 18 years of age.
2000 cigarettes or 2 kg of tobacco or 750 cigars.
CUSTOMS LIMITATION
Minimum age to clear Customs with tobacco products: 17 years.
300 cigarettes or 400 g of tobacco or 75 cigars. PER PERSON.
NO DELIVERIES ARE MADE
Orders will be served in our shop in Andorra (Click&Collect).
Product added to wishlist